Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2016

 Sáng 28.1, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã dự kiến năm 2016. Theo đó, trường dự kiến tuyển 1.450 chỉ tiêu, trong đó cơ sở TP.HCM 1.185 chỉ tiêu, cơ sở Cần Thơ 165 chỉ tiêu và cơ sở Đà Lạt 100 chỉ tiêu.

 Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2016

Thạc sĩ Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết, trường dự kiến thêm 3 ngành mới gồm: quản lý xây dựng, kiến trúc nội thất và mỹ thuật đô thị. Cả 3 ngành này chỉ đào tạo ở cơ sở chính tại TP.HCM.

♠ Website Mạng Việc Làm sẽ giúp bạn có được những thông tin giúp bạn Tìm Việc Làm thậm chí là Tìm Việc Nhanh để trang trải cho cuộc sống!

Thông tin tuyển sinh từng ngành cụ thể như bảng sau:
 

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN

CHỈ TIÊU

A. Tại cơ sở TP.HCM:

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán – Vật lý – Hóa học

300

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

Toán – Vật lý – Hóa học

100

3

Quản lý xây dựng

D580302

Toán – Vật lý – Hóa học

50

(đang đăng ký mở ngành)

4

Kiến trúc

D580102

Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật

200

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật

50

6

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật

100

7

Kiến trúc nội thất

(Đang đăng ký mở ngành)

Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật

75

8

Mỹ thuật đô thị

(Đang đăng ký mở ngành)

Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật

30

9

Thiết kế nội thất

D210405

Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật

70

10

Thiết kế công nghiệp

D210402

Toán –Văn – Vẽ Trang trí màu

70

11

Thiết kế đồ họa

D210403

Toán –Văn – Vẽ Trang trí màu

100

12

Thiết kế thời trang

D210404

Toán –Văn – Vẽ Trang trí màu

40

B. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ

165

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán – Vật lý – Hóa học

75

2

Kiến trúc

D580102

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

50

3

Thiết kế nội thất

D210405

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

40

C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt

100

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán – Vật lý – Hóa học

50

2

Kiến trúc

D580102

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

50

 

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Cùng Nội Dung:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">