Tổng quan và quy mô khu văn phòng cho thuê Apex Tower

Được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.389m2, Apex Tower có chiều cao 27 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 40.000m2.

 Tổng quan và quy mô khu văn phòng cho thuê Apex Tower

Văn phòng – Tiện ích:

Khu văn phòng cho thuê được bố trí từ tầng 7 đến tầng 27 với diện tích sàn mỗi tầng khoảng 900m2. Khối đế 6 tầng là khu thương mại với diện tích mỗi tầng khoảng 1.300m2.

Ngoài ra, Apex Tower có 3 tầng hầm để xe với diện tích 2.400m2, 3 cầu thang bộ với hệ thống trang thiết bị hiện đại, điện dự phòng 100%, dịch vụ an ninh,…

Apex Tower do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Cavico Việt Nam làm chủ đầu tư.

đã được khởi công vào năm 2008. Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012.

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">