Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

Không gian phía dưới bồn tắm cũng có thể là nơi lưu trữ đồ dùng tiện dụng. Đừng quên những góc tường trong phòng tắm, nơi bạn có thể đặt kệ hoặc bồn rửa mặt.

Khi diện tích phòng tắm nhà bạn hạn chế, bạn cần tận dụng từng cm nhỏ. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn thiết kế và sắp xếp đồ dùng cho phòng tắm một cách thông minh và hiệu quả.

Thay vì tìm cách mở rộng diện tích phòng, bạn nên tìm cách đặt những chiếc kệ lưu trữ đồ dùng mà không cần dùng tới quá nhiều không gian. Lựa chọn tủ có nhiều ngăn kéo là nơi cất đồ dùng vệ sinh, khăn, sản phẩm làm đẹp và các dụng cụ khác. Một chiếc gương có thể chứa đồ dùng ẩn đằng sau sẽ vô cùng thích hợp cho phòng tắm nhỏ nhà bạn. Không gian phía dưới bồn tắm cũng có thể là nơi lưu trữ đồ dùng tiện dụng. Đừng quên những góc tường trong phòng tắm, nơi bạn có thể đặt kệ hoặc bồn rửa mặt.

 

095155baoxaydung image001 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095155baoxaydung image002 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095155baoxaydung image003 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image004 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image005 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image006 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image007 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image008 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image009 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image010 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image011 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

095156baoxaydung image012 Thiết kế tận dụng diện tích hợp lý trong phòng tắm nhỏ

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">