Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

Vật liệu dùng để thiết kế là gỗ, với các chi tiết được mài nhẵn và uốn cong, tạo nên sự thú vị và uyển chuyển cho toàn bộ chiếc ghế. Tác phẩm này sử dụng cho mọi không gian nội thất,  tô thêm vẻ đẹp, sự hiện đại cho không gian sống của bạn.

 
 Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

 

Pinch là một thiết kế thú vị, hình dạng thiết kế tổng thể rất độc đáo và hiện đại. Tác phẩm này được thiết kế bởi nhà thiết kế Matthias Pliessnig.

Vật liệu dùng để thiết kế là gỗ, với các chi tiết được mài nhẵn và uốn cong, tạo nên sự thú vị và uyển chuyển cho toàn bộ chiếc ghế. Tác phẩm này sử dụng cho mọi không gian nội thất,  tô thêm vẻ đẹp, sự hiện đại cho không gian sống của bạn.

 Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

 Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

 Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

 Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

 Thiết kế ghế Pinch / Matthias Pliessnig

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">