Thiết kế đèn Exo Series / Rowan Turnham, Matthew Harding , Rakumba

Exo Series là một dòng sản phẩm mới rất thú vị của sự linh hoạt trong ứng dựng cho ánh sáng, được thiết kế tinh tế với một cấu trúc xương; đường bao sắc nét, và hình thức nhìn vào rất mạnh mẽ. Sản phẩm thiết kế tích hợp nguồn sáng LED, làm mềm bằng một bộ khuếch tán lan rộng, tùy chỉnh ánh sáng trên các thành phần và môi trường xung quanh. Với hai dạng hình thức và kích cỡ khác nhau, bao gồm phiên bản đèn tường và đèn bàn sẽ mạng lại cho không gian những trải nghiệm thú vị.

 Thiết kế đèn Exo Series / Rowan Turnham, Matthew Harding , Rakumba

 

Rowan Turnham và Matthew Harding phối hợp cùng Rakumba Lighting, đã thiết kế và sản xuất một bộ sưu tập đèn đặt tên là Exo Series.

Thiết kế: Rowan Turnham và Matthew Harding phối hợp với Rakumba Lighting

 Thiết kế đèn Exo Series / Rowan Turnham, Matthew Harding , Rakumba

Thông tin mô tả từ nhà thiết kế:

Exo Series là một dòng sản phẩm mới rất thú vị của sự linh hoạt trong ứng dựng cho ánh sáng, được thiết kế tinh tế với một cấu trúc xương; đường bao sắc nét, và hình thức nhìn vào rất mạnh mẽ. Sản phẩm thiết kế tích hợp nguồn sáng LED, làm mềm bằng một bộ khuếch tán lan rộng, tùy chỉnh ánh sáng trên các thành phần và môi trường xung quanh. Với hai dạng hình thức và kích cỡ khác nhau, bao gồm phiên bản đèn tường và đèn bàn sẽ mạng lại cho không gian những trải nghiệm thú vị.

 Thiết kế đèn Exo Series / Rowan Turnham, Matthew Harding , Rakumba

 Thiết kế đèn Exo Series / Rowan Turnham, Matthew Harding , Rakumba

Những bộ đèn này được thiết kế và sản xuất tại Úc.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Thiết kế đèn Exo Series / Rowan Turnham, Matthew Harding , Rakumba

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">