Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Dãy nhà liên kế Lorong 24A được quy hoạch như là một bộ sưu tập các thí nghiệm và là điểm ngắm của các sư. FARm Architect, hợp tác với KD Architect vui mừng khi được mời là một trong những hãng 7 tham gia thiết kế cho dự án.

 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Đơn vị thiết kế: FARM Architect
Địa điểm: Geylang, Singapor
Nhóm thiết kế: Kurjanto Slamet, Tiah Nan Chyuan, Lee Hui Lian
Năm hoàn thành: 2012
Hình ảnh: Jeremy San
Diện tích: 366.94 sqm

 


 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Cuộc thảo luận xung quanh căn nhà liên kế hiện hữu bắt đầu với ý định tìm đọc ý tưởng  ’mới’ không phải là từ phần  mở rộng phía sau, mà là một  sự ‘bổ sung’. Chúng tôi muốn khám phá khả năng thay đổi cấu trúc không gian trong một cấu hình như vậy trong khi đề cao một kinh nghiệm độc đáo vốn có bên trong cấu trúc không gian của một căn nhà liên kế (shophouse).


 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Hồ bơi đá nguyên khối ở tầng trệt nhấn mạnh loại hình tuyến tính của không gian, vì nó dẫn trải nghiệm của một người từ phía trước ra phía sau nhà. Mở rộng thêm ý tưởng không gian tuyến bởi các mảng đặc ốp đá dẫn đến khu vực cuối nhà và lên khu vực tầng trên nơi chứa các phòng chức năng của ngôi nhà.

 


 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Trải nghiệm sự liên tục của không gian thông qua một loạt các cầu thang lặp lại ở chính giữa ngôi nhà. Trung tâm của khu vựcgiao thông này  này  là ánh sáng bầu trời đánh dấu sự giao tiếp quan trọng. Giếng trời đem đến cho khu vực không gian tuyến tính hẹp này ánh sáng mặt trời rực rỡ và sự kết nối bằng thị giác đến các khu vực khác nhau của ngôi nhà.


 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Thông qua sự biến đổi về không gian và hình thức thể hiện, cuộc đối thoại giữa cái cũ và cái mới đặt ra câu hỏi liên tục kích thích sự khám phá cái mới được bộc lộ thông qua sự thay đổi về hình học, khối lượng, chiều cao và vật liệu.


 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp
 Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp Thiết kế bể bơi trong nhà phố tuyệt đẹp

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">