Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự

Dự án được đặt hàng cho những người già trong thành phố, một trung tâm giao tiếp cộng đồng mới. Phần mái che lấy ý tưởng từ chiếc lá sen, một loài thực vật sống trên mặt nước, biểu tượng của sự liên hệ tinh tế giữa cuộc sống và thiên nhiên. Vật liệu và những phần liên quan được sắp xếp theo quy luật để thực hiện ý đồ , cấu trúc nằm trên một đồi cây nhỏ và được hình thành bằng gỗ địa phương, vùng Kasennuma, những vùng đất khác đã bị ảnh hưởng từ thảm họa. Những thợ mộc địa phương sẽ xây dựng công trình rộng 220m2.

 
 Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự

 

Một năm sau khi sóng thần phá hủy thành phố Rikuzentakata, Nhật Bản, dự án trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata của kiến trúc Kengo Kuma cùng các cộng sự tiếp tục được thực hiện. Các cộng sự của ông gồm phòng nghiên cứu Kuma của đại học Tokyo, tình nguyện viên người Italia tại Tohoku, Đại sứ quán Italia tại Nhật Bản và thị trấn Sant’egidio.

 Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự

 Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự

Dự án được đặt hàng cho những người già trong thành phố, một trung tâm giao tiếp cộng đồng mới. Phần mái che lấy ý tưởng từ chiếc lá sen, một loài thực vật sống trên mặt nước, biểu tượng của sự liên hệ tinh tế giữa cuộc sống và thiên nhiên. Vật liệu và những phần liên quan được sắp xếp theo quy luật để thực hiện ý đồ kiến trúc, cấu trúc nằm trên một đồi cây nhỏ và được hình thành bằng gỗ địa phương, vùng Kasennuma, những vùng đất khác đã bị ảnh hưởng từ thảm họa. Những thợ mộc địa phương sẽ xây dựng công trình rộng 220m2.

 Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự

Dự án sẽ là một không gian công cộng với giá trị văn hóa – xã hội cho người dân địa phương, là tiêu biểu của sự nỗ lực trong việc cố gắng phục hồi lại sự cam kết giữa con người và môi trường tự nhiên, sự kết hợp lại giữa yếu tố vật chất và tinh thần nhằm tiếp thêm năng lượng cho nguời dân và cổ vũ họ tìm thấy niềm vui sống.

 Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự Tham quan trung tâm dành cho người già tại Rikuzentakata / Kengo Kuma cùng cộng sự

Thông tin dự án:

Vị trí: rikuzentakata, iwate

Công năng: khu công cộng

Diện tích : 1000m2

Tổng diện tích sàn: 220m2

Số vùng chức năng: 1

Cấu tạo: khung gỗ

Ý tưởng và thực hiện đồ án: kengo kuma cùng đồng nghiệp: jun shibata, kazuyo nishida, hiroaki saito

Đại học tokyo, phòng nghiên cứu kengo kuma: matteo belfiore, salvator-john a. liotta

Cơ quan tổ chức: comunità sant’egidio, italians for tohoku

Xác nhận: Đại sứ quán Italia tại Nhật Bản

Kỹ sư kết cấu: Jun sato

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">