Tham quan kiến trúc đẹp của Ma-rốc tại Expo Milan 2015

Được thiết kế bởi Kilo Architectures. Morocco Pavilion là một quần thể ấn tượng tại với ý tưởng tập trung vào các khái niêm nông thôn và sự đa dạng phong phú của các vùng lãnh thổ.

expo milan 2015 01 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

Công trình còn giới thiệu những vật liệu cũng như phương pháp xây dựng truyền thống của Ma-rốc, tiêu biểu là toàn bộ bề mặt của cấu trúc được làm bằng đất nung truyền thống. Dự án mang lại cho du khách một hành trình thú vị mang tính “ẩn dụ” từ Địa Trung Hải cho tới sa mạc Sahara và làm nổi bật các ngành nông nghiệp và truyền thống của mỗi vùng.

expo milan 2015 02 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 03 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 04 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 05 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 06 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 07 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 08 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 09 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 10 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 11 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 12 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 13 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 14 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 15 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

expo milan 2015 16 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

 

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Tham quan kiến trúc đẹp của Ma rốc tại Expo Milan 2015

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">