phong thủy xấu trong nhà

10 kiểu đại sát cần tránh trong phong thủy nhà cửa

Chỉ những ngôi nhà sát cửa có dòng nước lớn chảy, bên bờ có trồng liễu lớn, ứng vào tự sát, buồn phiền. Trong phong thủy nhà cửa có 10 “đại sát” đặc biệt cần tránh khi mua hoặc chọn đất xây nhà.   Trong phong thủy nhà cửa có 10 “đại sát” đặc biệt more »