những câu châm ngôn hay nói về cuộc sống

Để thành công cần phải hàm dưỡng đức tính giống như nước

  Nước có thể dâng cao cũng có thể hạ xuống thấp. Khi ở trên cao nước hóa thành mây mù, lúc ở dưới thấp lại hóa thành mưa và sương, nhiều giọt nước nhỏ hội tụ lại thành sông, chảy từ cao xuống thấp. Đây là “Co được giãn được”.   Nước tuy mềm mại more »

Cổ nhân giảng: Học làm người trước, làm việc sau

  Cho nên, làm người nhất định phải tu dưỡng phẩm đức, có như vậy mới được người đời tôn trọng và mới đứng vững được bằng đôi chân của mình ở trong bất kỳ xã hội nào!   Chữ “nhân” (người), nhìn viết thì cực đơn giản nhưng làm được lại vô cùng khó. Mà more »