nhà lãnh đạo

Sức mạnh thật sự của nhà lãnh đạo mang tên “khiêm nhường”

Đặt lòng tin vào chỗ đáng tin: Sự khiêm tốn là biết đặt lòng tin vào chỗ đáng tin. Nếu bạn làm việc gì đó thì hãy tin vào nó. Nếu bạn nhận được sự giúp đỡ thì phải nhận ra ai đã giúp đỡ bạn. Tất cả những nhà lãnh đạo giỏi đều có more »