lời nói hay

Cổ nhân giảng: Học làm người trước, làm việc sau

  Cho nên, làm người nhất định phải tu dưỡng phẩm đức, có như vậy mới được người đời tôn trọng và mới đứng vững được bằng đôi chân của mình ở trong bất kỳ xã hội nào!   Chữ “nhân” (người), nhìn viết thì cực đơn giản nhưng làm được lại vô cùng khó. Mà more »

Người biết “cúi đầu” thì mới có thể “ngẩng đầu”

  Khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không cách nào trụ vững nổi. Đôi khi “cúi đầu” lại thể hiện được phẩm chất vô giá của một người! Biết “cúi đầu” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới more »