cuộc sống la gi

Người có thể thắng nhưng mà không cần thắng mới thực sự là cao nhân

  Tả Tông Đường nghe xong những lời này liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi một chút xấu hổ nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục người chủ nhà này. Tả Tông Đường liền nói: “Ngài không hổ danh là ‘Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ’!”   Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã chứng more »

Cổ nhân giảng: Học làm người trước, làm việc sau

  Cho nên, làm người nhất định phải tu dưỡng phẩm đức, có như vậy mới được người đời tôn trọng và mới đứng vững được bằng đôi chân của mình ở trong bất kỳ xã hội nào!   Chữ “nhân” (người), nhìn viết thì cực đơn giản nhưng làm được lại vô cùng khó. Mà more »