Quẻ Quan Thế Âm: Quẻ Bồ Tát Kỳ Bàn Đại Hội

Vì vậy Trình Giảo Kim đứng ra làm mai mối, hai đôi anh em kết thành vợ chồng. Đậu Nhất Hố bèn phân phát vàng bạc, phóng hỏa đốt núi, bọn lâu la đều đi theo. Đoàn người rời núi Kỳ Bàn, cùng đi đến Tây Lương cứu Tiết Nhân Quý.

FB23 1024x768 Quẻ Quan Thế Âm: Quẻ Bồ Tát Kỳ Bàn Đại Hội

Đây là điển cố thứ Ba mươi trong quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát, mang tên Kỳ Bàn Đại Hội (còn gọi là Đại Hội Kỳ Bàn). Quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát Kỳ Bàn Đại Hội có bắt nguồn như sau:

Cùng chúng tôi khám phá những điều mới mẽ hằng ngày để bổ sung kiến thức về kinh tế thị trường, nắm bắt các công nghệ mới nhất, những tin tức mới nhất về thị trường bất động sản trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào để tìm lấy cơ hội làm giàu tìm hiểu ý tưởng kinh doanh mới nhất và khám phá cuộc sống điều mình muốn!

 

Năm Hàm Hanh thứ nhất (tức năm 670, thời vua Đường Cao Tông), Thố Phồn xâm phạm lãnh thố, Tiết Nhân Quý tây chinh bị vây khốn. Con trai của Tiết Nhân Quý là Tiết Đinh Sơn nhận được tin này, đến Trường An treo bảng, muốn thống lĩnh quân đội đi Tây Lương cứu cha. Tiết Kim Liên cũng muốn đi cùng anh, Tiết Đinh Sơn bằng lòng. Đường Vương điện hạ phong cho Tiết Đinh Sơn làm Nguyên soái của hai lộ quân, tiến quân giải vây.Tiết Đinh Sơn chọn La Thông (tức là Tiết Kim Liên) làm tiền bộ tiên phong.

 

Một hôm, đội quân người ngựa đến trước núi Kỳ Bàn, chỉ nghe thấy trên núi một tiếng thanh la, rồi mấy nghìn người từ trên núi lao xuống. Chỉ thấy một vị đại vương, tuối còn trẻ, dung mạo đường đường, đầu đội mũ cao bằng bạc, mình mặc áo giáp sắt, tay cầm cây côn bằng vàng. Người này chính là đồ đệ của Vương Thiền lão tố Đậu Nhất Hố. Thì ra ông ta đứng trên núi, nhìn thấy trong đoàn quân nhà Đường có một vị nữ tướng dung mạo xinh đẹp, liền mang côn vàng lao đến, chặn đứng đoàn quân, La Thông thấy vậy, thúc ngựa tiến lên, giao chiến với Đậu Nhất Hổ.
La Thông bản lĩnh cao cường, khiến Đậu Nhất Hố mồ hôi toát ra đầy mình. La Thông suýt nữa thì đâm trúng Đậu Nhất Hố, nhưng chỉ thấy Đậu Nhất Hố vươn người rồi lắc một cái, đã không thấy đâu nữa. La Thông nghĩ thầm, hãy truy đuối lên núi, đập tan sào huyệt của hắn, diệt trừ tên giặc cỏ này, đế làm lợi cho các thương nhân qua lại. Kế hoạch đã định, La Thông mang theo ba nghìn người mặc áo giáp sắt, đuổi lên trên núi.Em gái của Đậu Nhất Hố là Đậu Tiên Đồng đang ngồi ở Trung Nghĩa Đường, nghe báo có quân đội nhà Đường truy đuối lên núi, bèn chỉ huy ba trăm nữ binh xuống núi, vừa mới giáp mặt La Thông, liền dùng kế khiến cho La Thông ngã ngựa, bị bọn lâu la bắt trói lại mang lên núi.

Tiết Đinh Sơn nghe báo lại, rất tức giận, ra lệnh rằng: “Toàn quân chuẩn bị ngựa, nắm chắc vũ khí, đợi bản soái đích thân bắt giặc!”

Đậu Tiên Đồng thấy trong quân xuất hiện một vị tướng trẻ, nai nịt gọn gàng, mặt như đánh phấn, môi như thoa son, mày thanh mắt phượng, khác nào Phan An đầu thai, Tống Ngọc tái sinh. Tiểu thư họ Đậu nghĩ: Ta sinh ra đã mười sáu năm, chưa bao giờ thấy nam triều (chỉ nhà Đường) có vị lang quân tướng mạo đẹp đẽ nhường này. Ta cũng có dung mạo xinh đẹp như hoa, phải kết duyên với vị lang quân tài năng này mới được. Vì thế có ý bắt Tiết Đinh Sơn, bèn hỏi: “Người vừa đến là ai?” Tiết Đinh Sơn nói: “Ngươi muốn hỏi tên của bản soái ư? Ta là Tiết Đinh Sơn, nguyên soái của hai lộ quân của vua nước Đại Đường. Mau mau thả La Thiên Tuế ra, ta phải mau đi Tỏa Dương thành cứu cha.” Tiểu thư nói: “Lang quân, tiện thiếp có lời muốn nói!”

Tiết Đinh Sơn nói: “Có gì hãy nói mau!” Đậu Tiên Đồng đáp: “Tiện thiếp không phải là người phàm trần, mà là đồ đệ của Hoàng Hoa Thánh Mẫu ở động Liên Hoàn, núi cửu Long. May được thầy truyền thụ cho phép tiên, tinh thông võ nghệ, đã trải qua mười sáu tuổi xuân. Cha mẹ đều đã mất, chỉ có người anh trai là Đậu Nhất Hố. Anh ấy có phép độn thố. Tiện thiếp Đậu Tiên Đồng muốn được cùng tướng quân kết duyên, cùng đi Tây Lương giải cứu gia phụ, không biết ý tướng quân như thế nào?” Tiết Đỉnh Sơn nghe xong rất tức giận, hai người bắt đầu giao chiến. Tiểu thư không phải là địch thủ của Tiết Đinh Sơn, chỉ có cách dùng hai thanh đao đỡ lấy cây Phương thiên họa kích, rồi lấy từ trong bụng ra sợi khốn tiên thằng (dây trói tiên), ném lên không trung, trói Tiết Đinh Sơn lại như lần trước đã trói La Thông, thắng lợi trở về.

Trình Giảo Kim ở đại bản doanh nghe quân sĩ thông báo, chạy lên trên núi, muốn làm mối cho việc tốt này. Chuyện này đã bị Đậu Nhất Hổ đang độn thố trong lòng đất nghe thấy, thầm nghĩ rằng: “Ta có ý muốn thành thân cùng em gái của hắn, không ngờ em gái của ta lại muốn thành thân với hắn. Thực là mối lương duyên trời ban”. Bèn từ trong lòng đất chui lên, đồng ý chuyện này.

Vì vậy Trình Giảo Kim đứng ra làm mai mối, hai đôi anh em kết thành vợ chồng. Đậu Nhất Hố bèn phân phát vàng bạc, phóng hỏa đốt núi, bọn lâu la đều đi theo. Đoàn người rời núi Kỳ Bàn, cùng đi đến Tây Lương cứu Tiết Nhân Quý.

Quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát Kỳ Bàn Đại Hội là quẻ thẻ Trung Bình trong quẻ quan âm

Nội – Ngoại Thất
Hồ sơ Doanh Nghiệp
Dự Án Kinh Doanh
Nghề nghiệp Kinh Doanh
Nhân vật Nổi Tiếng
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Nội Dung:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">