Paid vs. Organic social media: cái nào sẽ hiệu quả hơn?

 

2/3 các marketers này cho rằng Facebook là một trong những kênh paid social media yêu thích nhất, 34% làm việc với Youtube, 33% với Twitter và 30% với LinkedIn.

Hầu hết các marketers cho rằng paid social media hiệu quả hơn organic (unpaid) trong việc giúp doanh nghiệp đạt các mục tiêu, theo một nghiên cứu mới đây của Clutch.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ cuộc khảo sát hơn 300 nhà truyền thônng xã hội, những người làm việc cho những công ty lớn có từ 100 nhân viên trở lên.

PaidOrganic Paid vs. Organic social media: cái nào sẽ hiệu quả hơn?

59% cho rằng “Paid social hiệu quả hơn organic social”.

Tự hào là nơi cung cấp thông tin mới sớm nhất chính xác nhất về thị trường nhà đất và tình hình các dự án bất động sản mới trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không đến với website business để mang về những kiến thức quý báu về nghề nghiệpđịnh hướng nghề nghiệp,  tình hình tài chính thế giớicách làm giàu!

 

33% trả lời trung lập và chỉ có 8% không đồng ý.

39% nói họ sử dụng phương tiện organic social media, 35% họ sử dụng cả paid và organic, 13% chỉ sử dụng organic social media và 12% chỉ sử dụng paid social media.

PaidOrganic2 Paid vs. Organic social media: cái nào sẽ hiệu quả hơn?

2/3 các marketers này cho rằng Facebook là một trong những kênh paid social media yêu thích nhất, 34% làm việc với Youtube, 33% với Twitter và 30% với LinkedIn.

PaidOrganic3 Paid vs. Organic social media: cái nào sẽ hiệu quả hơn?

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu tại Clutch.co

Linh Phan
(Theo MakeItNoise)

Ghi chú:
Paid: Các hoạt động marketing phải trả tiền trên mạng xã hội. Ví dụ như quảng cáo có trả tiền.
Organic: Hiểu đơn giản là các hoạt động marketing khác, ngoại trừ quảng cáo trả tiền. Nó chủ yếu liên quan đến nội dung và được dùng để duy trì sự hiện diện của thương hiệu trên mạng xã hội, cung cấp thông tin cho khách hàng, xây dựng và duy trì mối liên kết mạnh mẽ với khác hàng.

Tin Tức Chứng Khoán
Dự Án Kinh Doanh
Chuyện Doanh Nhân
Tin Tức Giáo dục
Phong cách Cuộc Sống
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">