Giành quyền kiểm soát của người thuê nhà

Lấy một quyền thế nợ từ có thể là một cách để đạt được thanh toán từ một người vỡ nợ, nhưng nó có giá trị chi phí và rắc rối?
bt q7 9 Giành quyền kiểm soát của người thuê nhà

Tin biệt thự trên website: NhaDatSo.com

Lời giải thích của thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong tài sản đôi khi có thể rất phức tạp mà chỉ có tâm trí sáng cuối cùng nhận rõ ràng, thường đơn giản, có nghĩa mà họ đã nhắm – và điều này Lanice Steward nói, MD của Anne Porter Knight Frank , thường là trường hợp khi các thuật ngữ ‘hypothec’ cây trồng lên.
“Một hypothec cho một chủ nợ quan tâm an ninh phi sở hửu tài sản thực của một con nợ và một quyền ưu tiên được yêu cầu chi trả các tài sản đó nếu và khi mặc con nợ.
“Các quyền thế nợ từ bất động sản, không giống như một lời cam kết, cung cấp cho không sở hữu hay quyền sở hữu – nhưng không cho phép các chủ nợ để yêu cầu bồi thường ưu đãi đối với hàng hóa của người mắc nợ,” cô nói.
quan 72 Giành quyền kiểm soát của người thuê nhà

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Quận 7 – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Steward nói rằng điều này có liên quan cụ thể khi một người thuê nhà rơi đằng sau thanh toán tiền thuê của mình trong một thời gian dài. Trong những trường hợp này, chủ nhà có thể áp dụng thông qua các tòa án cho một thế nợ về hàng hóa của người thuê nhà. “Tuy nhiên, một trật tự như vậy không cho phép các chủ nợ để hành động trên tài khoản của mình: tập tin đính kèm và loại bỏ các hàng hóa để bán sau đó đã được thực hiện bởi các cảnh sát trưởng của Tòa án.”
ban biet thu1 Giành quyền kiểm soát của người thuê nhà

Thư mục tìm kiếm bán nhà biệt thự trên website: NhaDatSo.com

Cô nói rằng điều này sẽ liên quan đến các chủ nợ trong một số kinh phí khá tốn kém và “là cảnh sát trưởng luôn luôn là nhiều nhu cầu, nó có thể mất đến mười tuần để có được hành động”. “Nếu trong thời gian đó, như Smith Tabata Buchanan Boyes đã chỉ ra trong một bản tin gần đây, người thuê loại bỏ hàng hóa của mình, các chủ nợ không có tuyên bố trên chúng – ông cũng không được quyền ngăn chặn người thuê đưa hàng hoá của mình đi.
“Người ta phải nhận ra rằng mặc định người thuê nhà khó khăn tài chính thường có ít của cải và những không được đánh giá cao,” bà nói.
Các chi phí của việc các đính kèm, thêm Steward, có thể là cao so với những gì sẽ được phục hồi khi chúng được bán. “Vì vậy, mặc dù đe dọa để áp dụng cho một chủ nợ có thể mang về một khoản thanh toán, thực hiện các hành động cảnh sát trưởng có thể khá có thể không có giá trị nó.”

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so3 1024x722 Giành quyền kiểm soát của người thuê nhà

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">