Cung Thiên di trên khuôn mặt nằm ở vị trí bộ vị Mi giác

Người có bộ vị Dịch mã sáng rỡ tươi hồng là bậc quý nhân, có thể được du ngoạn tứ phương. Người có bộ vị Ngạch giác thấp lõm, khi già khó được giữ lại chốn quan trường. Người có 2 lông mày nối liền nhau chủ về gia nghiệp phá bại, phải xa quê kiếm sông. Người có Thiên địa nghiêng lệch, nơi cư trú thường không yên ổn, phải thường xuyên thay đổi.

trên khuôn mặt (cung thứ chín trong 12 cung) nằm ở vị trí bộ vị Mi giác, cũng gọi là Thiên thương.  ở , nếu người có bộ vị Thiên thương đầy đặn, nổi cao, người đó cả đời được vinh hoa phú quý chẳng phải lo sầu. Người có bộ vị Ngư vỹ bằng phẳng, cuối đời sẽ được người đời kính trọng.

xemtuongmatocungthiendi Cung Thiên di trên khuôn mặt nằm ở vị trí bộ vị Mi giác

Bạn đang muốn Xem Phong Thủy để biết đường tình duyên của mình như thế nào? Hãy đến với website Phong Thủy Online của chúng tôi để có thể Xem Phong Thủy Online chính xác nhất!

Người có bộ vị Dịch mã sáng rỡ tươi hồng là bậc quý nhân, có thể được du ngoạn tứ phương. Người có bộ vị Ngạch giác thấp lõm, khi già khó được giữ lại chốn quan trường. Người có 2 lông mày nối liền nhau chủ về gia nghiệp phá bại, phải xa quê kiếm sông. Người có Thiên địa nghiêng lệch, nơi cư trú thường không yên ổn, phải thường xuyên thay đổi.

Sách xưa chép rằng: Cung Thiên di ở tại bộ vị Thiên thương. Người có Thiên thương sâu hiểm trở thường phải phiêu bạt bên ngoài, không ở cố định nơi nào. Khi về già nếu có nhiều đường vân nơi khóe mắt sẽ làm quan du ngoạn tứ phương.

Trong Thiên di cung luận có chép, cung Thiên di bao gồm các bộ vị Biên địa, Dịch mã, Sơn lâm, Phát tế.

Người có cung Thiên di trong sáng, thanh khiết là tướng tốt, đối với việc đi xa lập nghiệp rất tốt.

Nếu cung Thiên di mờ tối, thấp lõm, lại xuất hiện khí sắc đen, không thích hợp đi xa bên ngoài, nếu không sẽ gặp phải tai ương.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu xanh, khi đi ra ngoài nhất định sẽ gặp chuyện mất mát tiền bạc.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu trắng tất sẽ mất mát nô bộc.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu đen, vì lưu lạc tha hương mà khó giữ được tính mạng.

Người có khí sắc của cung Thiên di màu hồng, vàng, tía, tất sẽ mừng được hưởng tài lộc.

Đến với website Phong Thủy của chúng tôi, bạn sẽ được Xem Phong Thuy cho các danh mục khác nữa như:

Xem Nốt Ruồi

Xem Sao Chiếu Mệnh

Xem Thời Vận

Xem Tuổi Vợ Chồng

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

 

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">