Cách phát triển kinh doanh đầu tư bất động sản

Phát triển kinh doanh đầu tư của bạn chắc chắn là làm những công việc mà nó cần. Nhưng nó cũng là về việc tinh thể rõ ràng về nơi mà bạn muốn đi. Bạn sẽ không phải không có vấn đề bao nhiêu công việc bạn đưa vào, nếu bạn không có một tầm nhìn rõ ràng về chính xác những gì bạn muốn kinh doanh của bạn được. Những gì bạn muốn doanh nghiệp của bạn như thế nào trong một năm? Trong năm năm?

nha ha dong ha noi Cách phát triển kinh doanh đầu tư bất động sản

Tin trên website: NhaDatSo.com

Một khi bạn đã trả lời những câu hỏi này, bạn có thể bắt đầu soạn thảo một kế hoạch để đạt được điều đó.

Tôi bắt đầu từ đâu?

tầm nhìn lớn cho doanh nghiệp của bạn là gì? Tôi là một người bán buôn toàn thời gian, vì vậy tầm nhìn của tôi sẽ là một chút khác nhau từ đó của chủ nhà.

Ví dụ như là một sỉ, tôi có thể có một mục tiêu thu nhập hàng tháng; một số tiền nhất định mà tôi muốn thực hiện mỗi tháng. Nếu tôi nói, “Tôi muốn làm cho 15.000 $ mỗi tháng”, câu hỏi tiếp theo của tôi sẽ là làm thế nào tôi có thể đạt được điều đó? Có bao nhiêu giao dịch đó sẽ là mỗi tháng?

Trong một số lĩnh vực, đó có thể là một thỏa thuận bán buôn một tháng. Tại các khu vực khác, nó có thể là hai hoặc nhiều hơn. Hãy chỉ nói cho bây giờ mà nó là hai. Nếu tôi cần phải mua hai nhà mỗi tháng, sau đó bao nhiêu dẫn nào tôi cần? Hầu hết mọi người sẽ nói rằng bạn cần phải nói chuyện với khoảng 20 người để tìm ra một dẫn khả thi mà biến thành một thỏa thuận. Đó là một con số khá tốt vì vậy chúng tôi sẽ chỉ sử dụng 20 dẫn như số lượng chúng ta cần. Vì vậy nếu bạn muốn mua hai giao dịch bán buôn mỗi tháng, bạn sẽ cần khoảng 40 dẫn mỗi tháng.

ha dong Cách phát triển kinh doanh đầu tư bất động sản

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Hà Đông – Hà Nội trên website: NhaDatSo.com

bước tiếp theo trong quá trình này là gì?

Bước tiếp theo là xác định các chiến lược tiếp thị mà bạn có kế hoạch sử dụng để có được những 40 dẫn.

Có lẽ bạn có kế hoạch để sử dụng tiếp thị trực tiếp email. Có bao nhiêu miếng bạn sẽ cần phải gửi ra để có được 40 dẫn? Thư trực tiếp thường được giữa một tỷ lệ đáp ứng 3% -6%. Bạn có thể tự hỏi tại sao có sự khác biệt trong hai con số. Đó là bởi vì có rất nhiều biến số như các mảnh mail bạn sử dụng, thời gian gửi thư của bạn, và chất lượng của danh sách của bạn để đặt tên chỉ là một vài điều. Có rất nhiều yếu tố mà đi vào một chiến dịch gửi thư trực tiếp thành công.

Nếu bạn cần 40 nhân vật chính, giả định trở lại 4% trên chỉ gửi thư của bạn, bạn có lẽ sẽ cần phải gửi ra khoảng 1.000 miếng. Nếu bạn đang có kế hoạch để sử dụng thư trực tiếp là một trong những chiến lược phát dẫn của bạn, sau đó tôi khuyên bạn đừng gửi ít nhất 1.000 miếng của thư mỗi tháng. Bạn nhận được một tỷ lệ đáp ứng cao hơn từ thư trực tiếp theo thời gian để điều quan trọng là phải nhất quán.

ban nha rieng3 Cách phát triển kinh doanh đầu tư bất động sản

Thư mục tìm kiếm bán nhà riêng trên website: NhaDatSo.com

Tại sao không trộn nó lên?

Thay vì chỉ sử dụng chiến lược tiếp thị một, tại sao không có một chiến dịch gửi thư trực tiếp, đưa ra một số dấu hiệu tên cướp, và thiết lập một trang web để thu thập dẫn? Hãy thử các chiến lược khác nhau để có được tiếng chuông điện thoại của bạn. Tìm hiểu những gì làm việc tốt nhất trong khu vực của bạn và thực hiện các chiến lược đó.

Chưa bao giờ ước lượng thiếu sức mạnh của mạng. Làm cho nó mục tiêu của bạn để gặp gỡ và làm quen với mọi người trong ngành công nghiệp của bạn. Bạn cũng nên tham dự các chức năng mà không liên quan trực tiếp đến bất động sản. Bạn không bao giờ biết được nơi tiềm năng của bạn sẽ đến từ. Không có vấn đề mà chiến lược bạn quyết định sử dụng, không đặt tất cả trứng vào một giỏ.

Kế hoạch 3 bước

Phát triển một tầm nhìn tinh thể rõ ràng rằng sẽ trở thành một lộ trình phát triển kinh doanh của bạn.

Quyết định 3 -4 chiến lược tiếp thị mà bạn sẽ sử dụng và làm chủ trước khi thêm người khác.

Biết bao nhiêu dẫn mà bạn sẽ cần mỗi tháng để đáp ứng mục tiêu của bạn, và sau đó tạo ra một kế hoạch để có được những chỉ dẫn này và dính vào nó.

Thành công đến với những người không chỉ có một kế hoạch, nhưng siêng năng làm việc kế hoạch.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so3 1024x722 Cách phát triển kinh doanh đầu tư bất động sản

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">