Bộ LĐTBXH: Tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng Chính phủ điện tử.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, từ cuối năm 2015 đến nay, Bộ LĐ-TBXH đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ , điều hành.

♠ Bạn đang cần Tìm Việc Làm hoặc Tìm Việc Nhanh để trang trải cho cuộc sống? Truy cập ngay website Mạng Việc Làm để có được những được cập nhật thường xuyên!

Theo đó, các chương trình như xây dựng phần mềm quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công, triển khai trên 63 tỉnh thành với hơn 700 huyện trên cả nước.
Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử (ban hành tại Quyết định số 1890/QĐ-LĐTBXH ngày 24.12.2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH), tính đến tháng 6.2016, Bộ đã hoàn thành việc kết nối liên thông văn bản điện tử với Chính phủ điện tử, tích cực xây dựng, cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

♠ Để có thể Tìm Việc nhanh chóng nhất, hãy tìm thông tin ở Mang Viec Lam để giành lấy cho mình một cơ hội!

Theo đó bao gồm: cấp, cấp lại cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam; cấp cho người nước ngoài; cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và cấp, cấp lại, gia hạn, đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Cùng với đó, Bộ cũng triển khai cung cấp các dịch vụ CNTT phục vụ chuyên ngành như: Phần mềm quản lý cán bộ công chức, Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; Công khai giải quyết các thủ tục hành chính…

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">