Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Nhà thiết kế Đức Ruben Beckers vừa cho ra đời Kleinergleich5 (tiếng Đức, có nghĩa là: ít hơn hay bằng 5), mẫu bàn gỗ nhẹ nhất thế giới. Mặt dưới bàn là một kết cấu tinh xảo dạng lưới mắt cáo nổi, có tác dụng bảo đảm trọng tải cao cho bàn. Chiếc bàn có khối lượng 4,5 kg, được chế tác từ các tấm và các thanh gỗ mỏng. Chân bàn được lắp trực tiếp vào các khe lỗ của cấu trúc mắt cáo nói trên.

 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom
 Bàn gỗ nhẹ nhất thế giới thiết kế bởi Ruben Beckers

Ảnh © Designboom

 

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">